Colombus

Christoffer Columbus

Christoffer Columbus er en af spansk histories nølgepersoner

Columbus er godt 500 år efter hans (gen-)opdagelse af Amerika stadig omgærdet af mysterier. At Columbus boede i Genova er der enighed om i forskningen, men hvorfor skriver Columbus så på spansk? Nyere forskning (se nedenfor) har forsøgt at kaste lys over hans "spanske forbindelse" og nogle forskere har endda foreslået, at Columbus' baggrund skulle være catalansk.

Columbus nåede i sin ungdom at blive både admiral og vicekonge. Men Columbus' liv endte sørgeligt, og han blev frataget flere af sine flotte titler.

Christoffer Columbus
Christoffer Columbus - Columbus kysser Isabel Den Katolske på hånden

Columbus satte egentlig ud for at finde en genvej til Indien og Kina, der var rige på bl.a. krydderier og silke, og var ved sin død overbevist om, at det var denne genvej, han havde fundet. Men Columbus’ regnestykke baserede sig på en forkert måling af jordens diameter. Columbus mente, at der var 36.000 kilometer rundt om jorden, ikke 40.000.

I dag fejrer man endnu idag opdagelsen af Amerika i hele Spanien - en dag man kalder El dia de la Hispanidad, den 12. oktober.

Christoffer Columbus

Christoffer Columbus blev født ca. 1451. Historikerne strides om hans oprindelse, men de fleste mener at han er af italiensk oprindelse og voksede op i Genova - selvom flere historikere sår tvivl ved dette. Der er blevet fremlagt teorier om, at Columbus skulle komme fra Kongeriget Aragonien-Catalonien, Kongeriget Galicien, Portugal, Mallorca eller Ibiza. Det er muligt, at han nedstammede fra de spanske jøder, der flygtede efter angrebene på jødekvarteren i Spanien i 1391 (der skete efter pestepidemierne i 1300-tallet - man hævdede, at jøderne stod bag pestepedimierne).

Lissabon

I 1479 slog Columbus sig ned i Lissabon. Lissabon havde udviklet sig til et centrum for sejlads i Atlanterhavet i løbet af det 15. århundrede, og Columbus fik i Lissabon indsigt i en vigtig viden om strømforhold, m.m.

Columbus forsøgte i flere omgange at samle penge til en rejse vestover.Allerede i 1484 forsøgte han at overbevise den portugisiske konge om rejsens vigtighed, og i 1487 fremlagde han for første gang sine planer for det spanske kongepar, Ferdinand og Isabella (også kaldet Det Katolske Kongepar), der imidlertid afslog.

Kontrakten i Santa Fe

Men I april 1492 lykkedes det Columbus at overtale Ferdinand og Isabella - kongeparret havde tidligere på året erobret Granada i Sydspanien og således smidt maurerne på porten, og dermed var den næsten 800 år lange reconquista-periode tilendebragt - og parterne skrev under på las Capitulaciones de Santa Fe.

Var Columbus catalaner?

Universitetet i Georgetown har ansat en lærer, ved navn Estelle Irizarri, der mener at have fundet beviser for, at Columbus voksede op i kongeriget Aragonien og grevskabet Catalonien, og at hans modersmål var catalansk.

Teorien er ikke ny, men Irizarri har foretaget en grundig analyse af alt, hvad Columbus selv skrev, mens han levede.

symbol
Columbus skriver et decideret dårligt spansk (castillansk), og hans ordforråd og grammatik viser ifølge lingvisten Isizarri, at Columbus talte catalansk", skriver Izizarri i The Daily Telegraph og detaljerer: "Hans spanske var uden tvivl dårligt, men samtidig var hans sprog effektivt, poetisk og velformuleret."

For en anden professor, Charles F. Merrill fra Saint Mary’s University i Maryland (USA), skal opdageren af Americas rødder findes i Catalonien, nærmere betegnet hos bank-familien Colom. Og denne familie levede ikke i Genova, hvor den officielle historieskrivning ellers har placeret den. I værket Colom of Catalonia. Origins of Christopher Columbus. Revealed (Demers Books) argumenterer forfatteren for en lang række beviser på, at Columbus var catalansk.

symbol
”Sømanden kalder Det Katolske Kongepar som ”mine naturlige herrer” (mis señores naturales) , hvis han havde været fra Genova ville han ikke have skrevet ”naturlige”, han ville simplethen have skrevet ”mine herrer” (mis señores)”, skriver Merrill.

Merill har forsket i temaet i løbet af 18 år, og skriver, at hun i løbet af disse 18 år aldrig har set et dokument, hvor Columbus beskrives som Colombo. Der står Colomo, Colom eller Colón, men aldrig det italianske Colombo. Hvorfor? Fordi det catalansk navn Colón gøres castiliansk i udgaverne Colomo og Colón.

Meriill har fundet nogle kvitteringer fra 1487 i navnet Colomo og Cristóbol Colomo fra 1487. Efter opdagelsen skrev sømanden ifølge Merrill tre breve. Et af dem til Luis de Santángel, som man har kopier af på både spansk og latin – men der er indicier, der tyder på, at originalen var skrevet på catalansk. Columbus' søn, Hernando, siger at Colbumbus brev til Luis de Santángel, som han selv var i besiddelse af, var skrevet på catalansk.

Men det endelige bevis venter på at blive offentliggjort, når genetikeren José Antonio Lorente bliver færdig med sin analyse af Columbus’ DNA.

Firmarejser, kongresser & erhvervsrejser

rejsegarantifonden