Casa Batllo

Casa Batlló - Gaudís første hovedværk

Casa Batlló (1904-1906) blev opført til Batlló-familien

Casa Batlló betød et højdepunkt i Antoni Gaudís karriere. Efter at Gaudís første byggerier havde været præget stærkt af den arabiske arkitektur og hans senere værker viser indflydelse fra den gotiske arkitektur kommer der med Casa Batlló et brud i den catalanske arkitekts stil, der kommer til at pege frem mod alle hans sidste bygninger.

Storbyrejse til Barcelona
Casa Batlló
Hyperbolske paraboloider - trapperne er bygget op af buer, der følger de hyperbolske paraboloider, en af Gaudís yndlingsformer

Bygningen er et brud på traditionel arkitektur og kassetænktning - her ser man hos Gaudí for første gang en radikalt anderledes arkitektur, inspireret af organiske former. Der er stort set ingen rette vinkler, og organiske og geometriske former som kædeliniebuer, brudte parabler, hyperbolske paraboloider bliver dominerende. For Gaudí er naturen i sidste ende et billede på den guddommelige skabning  - naturen er Guds værks og dermed er naturen som en stor åben bog, som enhver arkitekt bør studere, som Gaudí udtrykte det. Med Casa Batlló kommer brugen af glaserede fliser og bølgende bevægelse i strukturen for første gang til at dominere Gaudí arkitektur.

Casa Batlló
Casa Batlló - imponerende trappeopgav i Casa Batló

Bygningen er et brud på traditionel arkitektur og kassetænktning - her ser man hos Gaudí for første gang en radikalt anderledes arkitektur, inspireret af organiske former. Der er stort set ingen rette vinkler, og organiske og geometriske former som kædeliniebuer, brudte parabler, hyperbolske paraboloider bliver dominerende. For Gaudí er naturen i sidste ende et billede på den guddommelige skabning  - naturen er Guds værks og dermed er naturen som en stor åben bog, som enhver arkitekt bør studere, som Gaudí udtrykte det. Med Casa Batlló kommer brugen af glaserede fliser og bølgende bevægelse i strukturen for første gang til at dominere Gaudí arkitektur.

Korset
Korset - repræsenterer den kristne ridder, der dræver dragen

Firmarejser, kongresser & erhvervsrejser

rejsegarantifonden